Vem kan ansöka?

Barfotabarn vänder sig till de familjer som består av en ensamstående förälder med barn och som har det svårt att få ihop ekonomin. Vi vill hjälpa er som inte har råd och möjlighet att åka på semester.

Sommaren 2016 vänder vi oss till familjer inom Norrköpings och Linköpings kommun.
Vi hoppas kunna utöka ansökningsområdet till kommande sommarlov.

För att säkerställa att vår hjälp kommer till de familjer som behöver den mest sker all ansökan genom våra samarbetspartners. De hjälper dig gärna att fylla i ansökningsblanketten.

Ansökningsprocessen

    Det är våra samarbetspartners; Norrköpings kommun och Svenska kyrkan som hjälper oss att komma i kontakt med familjerna.
    Det är bara möjligt att söka efter att ha blivit rekommenderad av Norrköpings Kommun eller Svenska kyrkan. Våra samarbetspartners skickar då med ett överenskommelsebrev som intygar att din familj har blivit rekommenderad att söka.

    Processen går till såhär:

  1. Intresserade och rekommenderade familjer får ett informationskuvert. I kuvertet finns detaljerad information, ansökningsblankett och ett överenskommelsebrev.
  2. Vid ansökan fyller ni i ansökningsblanketten och skriver under överenskommelsebrevet. Ansökningen ska vara hos till handa senast den 1 maj 2016.
  3. BARFOTABARN kommer behandla och läsa igenom ansökningarna och senast den 15 maj får ni besked om ni kan komma till Stjärntorp eller inte.

  4. Vid eventuella frågor kontakta oss via mejl .