Våra samarbetspartners hjälper oss bland annat att komma i kontakt med familjerna.

Norrköpings kommun

Svenska kyrkan

Hur kan ett företag bli samarbetspartners med oss?

  • Finansiella bidrag
  • Er kompetens
  • Arbeta tillsammans med oss mot en bättre vardag för barn och ungdommar

  • Vill ni vara en av våra framtida samarbetspartners?
    Kontakta oss via mejl .